Uzyskaj kod LEI – światowy identyfikator podmiotów prawnych


No LEI No Trade – od 3 stycznia 2018 r. brak kodu LEI będzie skutkował brakiem możliwości zawarcia transakcji przez podmiot prawny na papierach wartościowych i pozostałych instrumentach finansowych! Zgodnie z art. 13, ust 2 Rozporządzenia Delegowanego nr 2017/590 z 28 lipca 2016 roku, które wchodzi bezpośrednio do polskiego porządku prawnego - „Firma inwestycyjna nie świadczy usługi, w wyniku której powstaje obowiązek dokonania zgłoszenia transakcji dotyczącego transakcji zawartej w imieniu klienta, który kwalifikuje się do posiadania kodu identyfikatora podmiotu prawnego, przed uzyskaniem kodu identyfikatora podmiotu prawnego od tego klienta.”

Obowiązek informowania o relacjach własnościowych - w związku z Uchwałą nr 285/17 Zarządu KDPW SA z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniającą treść Regulaminu rejestrowania oraz utrzymywania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodów identyfikujących podmioty prawne uprzejmie informujemy, iż od dnia 8 maja 2017 r. wszedł w życie obowiązek wynikający z wytycznych GLEIF oraz LEI ROC dotyczący gromadzenia danych o relacjach własnościowych podmiotów posiadających kody LEI lub ubiegających się o ich nadanie. Podmioty takie zobowiązane są wskazać swoją bezpośrednią oraz ostateczną jednostkę dominującą będącą podmiotem prawnym sporządzającym skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w których konsolidowany jest podmiot.
Obowiązek pozyskiwania i kolekcjonowania takich danych został nałożony na wszystkie jednostki LOU nadające kody LEI.

O KODZIE LEI

Zarejestruj konto
i uzyskaj kod LEI

Dowiedz się, jak
icon REJESTRACJA

Odnów kod LEI

Dowiedz się, jak
icon ODNÓW KOD

Zarządzaj swoimi
danymi

Dowiedz się, jak
icon Moje dane

Przenieś kod LEI
do KDPW

Dowiedz się, jak
icon PRZENIEŚ KOD