Uzyskaj kod LEI
– światowy identyfikator
podmiotów prawnych

W związku z Uchwałą nr 285/17 Zarządu KDPW SA z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniającą treść Regulaminu rejestrowania oraz utrzymywania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodów identyfikujących podmioty prawne uprzejmie informujemy, iż od dnia 8 maja 2017 r. wchodzi w życie obowiązek wynikający z wytycznych GLEIF oraz LEI ROC dotyczący gromadzenia danych o relacjach własnościowych podmiotów posiadających kody LEI lub ubiegających się o ich nadanie. Podmioty takie zobowiązane są wskazać swoją bezpośrednią oraz ostateczną jednostkę dominującą będącą podmiotem prawnym sporządzającym skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w których konsolidowany jest podmiot.
Obowiązek pozyskiwania i kolekcjonowania takich danych został nałożony na wszystkie jednostki LOU nadające kody LEI.

O KODZIE LEI

Zarejestruj konto
i uzyskaj kod LEI

Dowiedz się, jak
icon REJESTRACJA

Odnów kod LEI

Dowiedz się, jak
icon ODNÓW KOD

Zarządzaj swoimi
danymi

Dowiedz się, jak
icon Moje dane

Przenieś kod LEI
do KDPW

Dowiedz się, jak
icon PRZENIEŚ KOD
;